top of page

Popular Lectures and Events

Lectures and Seminars

Beslutfattande och Hjärnan

In Swedish. 45-90 minutes.

I Hjärnan på en fotbollsspelare

In Swedish. 45-90 minutes.

Känslans neuroanatomi och psykiatriska tillstånd

In Swedish. 60-180 minutes.

Hjärnan och Verkligheten - från placebo till psykos

In Swedish. 60-180 minutes.

Känslostormar - Emotionell Instabilitet och Hjärnan

In Swedish. 60-180 minutes.

bottom of page