top of page

Hjärnboll och Debatten


Hjärnboll är en ny bok som visar hur hjärnan kan skapa och styra det beteende som är avgörande vid fotbollsspel och skriven av forskarna Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic från Karolinska Institutet samt DN-journalisten Thomas Lerner. Den är baserad på modern hjärnforskning, neuropsykologi samt nya forskningsstudier på generell kognitiv förmåga vid fotboll och andra bollsporter. Utifrån denna kunskap beskrivs vilka underliggande processer som kan vara betydelsefulla vid fotbollsspel. Dessutom förslås olika kognitiva profiler som kan vara viktiga vid fotbollsspelande. Samtidigt är det viktigt att understryka att boken eller författarna inte förespråkar någon form av selektering av barn baserat på kognitiv testning (som en del rykten gör gällande, bla får man en sådan bild om man läser vad som skrivits på Stockholms fotbollsförbunds hemsida). Däremot förespråkar vi att barn och ungdomar får mycket speltid och spelglädje. Fotboll ska vara roligt!

Natur och Kultur, om boken:

https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Popularpsykologi/Psykologi--samhalle/Hjarnboll/

Stockholms fotbollsförbunds hemsida, om boken:

http://www.stff.se/arkiv/2018/05/hjarnboll-fortydligande-angaende-det-komplexa-i-spelarutveckling-/


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page